x
Thông báo

No
Yes
 
Định Nghĩa

Thành viên: là người tìm việc hoặc nhà tuyển dụng đăng ký và sử dụng website này.
Người Tìm Việc: là công ty hay các nhân có nhu cầu tìm kiếm công việc thông qua trang web này.
Nhà Tuyển Dụng: là công ty hay cá nhân muốn tìm Ứng Viên thông qua trang web này.
Luật Lao Động: tuân theo luật lao động của Quốc Gia.
Quốc Gia: là Đất Nước mà người Tìm Việc muốn làm việc hoặc là nơi Nhà Tuyển Dụng hoạt động.
Những luật lệ Quốc Gia: là những luật lệ thuộc về Quốc Gia đó.

Quan Điểm Kinh Doanh Của Chúng Tôi

Việc tuyển dụng qua mạng có thể dẫn tới việc rò rỉ nguồn nhân lực từ công ty này tới công ty khác.
Do đó quan điểm kinh doanh của chúng tôi là tạo những việc làm cho Người Tìm Việc và giúp họ gặp mặt và đạt được những yêu cầu của phía Nhà Tuyển Dụng.
Lập trường của chúng tôi là không làm phức tạp và tạo sự xoay vòng trong lĩnh vực cung cấp nhân sự. Chúng tôi không có xu hướng làm rỏ rỉ nguồn Nhân Lực giữa các công ty với nhau.

Dành Cho Người Tìm Việc

1. Chúng tôi khuyến khích Người Tìm Việc tuân thủ luật lao động của Quốc Gia, nơi Công Ty mà họ muốn tới làm việc đang họat động.
2. Chúng tôi khuyến khích Người Tìm Việc tuân thủ luật lao động của Quốc Gia, nơi Công Ty mà họ muốn nộp đơn đang họat động.
3. Chúng tôi không khuyến khích Người Tìm Việc chuyển việc làm sang các Công Ty khác trong thời gian ngắn mà không có thông báo chính đáng hoặc không tuân theo những Quy Định.
4. Chúng tôi khuyên Người Tìm Việc nên thực hiện đầy đủ trách nhiệm nơi công ty mình đang làm việc.
5. Người Tìm Việc vi phạm hợp đồng lao động đối với Nhà Tuyển Dụng hoặc một trong những điều luật của Nhà Tuyển Dụng đưa ra sẽ không được phép đăng ký sử dụng trang web này. Chúng tôi sẽ gửi thông tin này cho Nhà Tuyển Dụng về những trường hợp như vậy.
6. Chúng tôi khuyến cáo Người Tìm Việc nghiên cứu kỹ Luật Lao Động và theo dõi những vấn đề chính yếu để tìm công việc mới. Những vấn đề này ví dụ như: Làm thế nào nghỉ việc không gây tranh cãi, bàn giao công việc đầy đủ, trách nhiệm trước khi nghỉ.
7. Trong trường hợp Người Tìm Việc vi phạm một trong những điều luật đưa ra dưới đây thì sẽ bị loại ra khỏi trang web này.

Dành Cho Nhà Tuyển Dụng

1. Chúng tôi khuyến khích Nhà Tuyển Dụng tuân thủ và nghiên cứu kỹ mọi Luật Lao Động của Quốc Gia nơi họ muốn tuyển Nhân Sự thông qua trang web này. [Người Lao Động có thể là người của các Công Ty khác mà Nhà Tuyển Dụng không được biết].
2. Chúng tôi không khuyến khích Nhà Tuyển Dụng thâu nhận Nhân Sự thuộc các Công Ty khác.
3. Chúng tôi khuyến cáo Nhà Tuyển Dụng phải giải thích đầy đủ trong trường hợp Nhà Tuyển Dụng tìm thấy một Ứng Viên muốn làm việc với mình bằng cách vi phạm hợp đồng với phía Công Ty nơi Ứng Viên đó đang làm việc.
4. Chúng tôi khuyến cáo Nhà Tuyển Dụng tôn trọng những Nhà Tuyển Dụng khác bằng cách không mời gọi nhân viên của nhau vì sẽ tạo ra sốt ảo cung cầu nguồn nhân lực.