x
Thông báo

No
Yes
 
1. Tìm Kiếm, Chọn Lọc và Giới Thiệu

Dựa vào yêu cầu của khách hàng chúng tôi cung cấp những ứng viên có năng lực (kỹ sư, người điều hành CAD, nhân viên khảo sát, quản lý hành chính v.v) cho khách hàng chọn lựa. Phí tuyển dụng sẽ được tính dựa vào số ứng viên được khách hàng tuyển dụng thành công.

Chúng tôi cung cấp dữ liệu trực tuyến trên wibsite www.BigBigJobs.com với hơn 20.000 sơ yếu lý lịch của các Kỹ Sư giỏi trong và ngoài nước cũng như những người hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật.

Phương Thức Hoạt Động

• Khách hàng gửi bản yêu cầu tuyển dụng đến BBJs.
• BBJs chuẩn bị danh sách ứng viên dựa vào yêu cầu của khách .
• Khách hàng duyệt hồ sơ ứng viên (có thể do BBJs phỏng vấn hoặc do khách hàng phỏng vấn).
• Khách hàng tuyển chọn ứng viên.
• BBJs nhận phí tuyển dụng.

2. Tuyển Dụng và tìm Ứng Viên trực tuyến

Website www.BigBigJobs.com cung cấp dịch vụ Quảng Cáo Việc Làm Trực Tuyến cho khách hàng Chức Năng Tìm Kiếm Ứng Viên.

Phương Thức Hoạt Động

Đối với dịch vụ Quảng Cáo Việc Làm Trực Tuyến
• Khách hàng trả Phí Quảng Cáo cho BBJs.
• Khách hàng gửi yêu cầu về Quảng Cáo Việc Làm Trực Tuyến cho BBJs.
• BBJs tạo 1 Tài Khoản Quảng Cáo cho khách hàng.
• Khách hàng có thể đăng nhập vào Tài Khoản Quảng Cáo để đăng nội dung quảng cáo hoặc yêu cầu BBJs đăng nội dung quảng cáo.
• Ứng viên gửi hồ sơ tới khách hàng.

Đối với Chức Năng Tìm Kiếm Ứng Viên
• Khách hàng trả Phí Tìm Kiếm cho BBJs.
• BBJs tạo 1 Tài Khoản Tìm Kiếm cho khách hàng cho phép tìm kiếm trong vòng 30 ngày..
• Khách hàng sẽ tìm kiếm những ứng viên phù hợp từ Dữ Liệu Trực Tuyến của BBJs.

3. Dịch vụ nhân sự trọn gói

Chúng tôi cung cấp nhân viên (nhân viên văn phòng, kỹ sư…) và công nhân (công nhân lành nghề và phổ thông).

Cung cấp Nhân Sự tạm thời
Chúng tôi cung cấp nhân sự tạm thời cho các vị trí như kỹ sư hành chính, công nhân. Các lao động tạm thời này được cung cấp theo tháng hoặc năm với mức giá rất cạnh tranh.

Dịch vụ tuyển dụng tạm chuyển sang tuyển chính thức
Dịch vụ tuyển dụng tạm thời của chúng tôi sẽ giúp khách hàng đánh giá chính xác năng lực của ứng viên trước khi quyết định tuyển dụng chính thức.

Cung cấp Công Nhân
Chúng tôi cung cấp công nhân cho các ngành nghề từ công nhân phổ thông đến công nhân có tay nghề cao.

Tuyển dụng ứng viên làm việc toàn thời gian
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tìm kiếm ứng viên làm giờ hành chính cho các vị trí từ cấp quản lý đến nhân viên. Những khách hàng không thể tìm kiếm liên tục thì có thể ký một hợp đồng tiếp liên và trả từ 18 đến 25% tiền lương hàng năm của ứng viên nếu như chúng tôi tìm được ứng viên mà họ sẽ tuyển dụng. Khách hàng chỉ phải thanh toán khi tuyển được ứng viên phù hợp.

Dịch vụ trả lương
Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ trả lương cho nhân viên ở tất cả các mức độ. Dịch vụ này cho phép khách hàng có thể thuê nhân sự theo lựa chọn của mình thông qua BBJs. Nhân sự sẽ làm việc cho công ty của quý khách nhưng BBJs sẽ trả lương cho nhân sự. Phí cho dịch vụ này khoảng 35% đến 42%.

4. Giải pháp Nhân Sự

Chương trình sử dụng nguồn nhân lực từ bên ngoài
Sau khi ước lượng được những chi phí và trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc điều hành quản lí vai trò chức năng của các nhân viên của mình, ngày càng có nhiều công ty đang sử dụng HR (nguồn nhân lực) từ các công ty khác theo yêu cầu của mình nhằm giảm được chi phí, bảo vệ được lợi nhuận và cải thiện được những dịch vụ cung cấp cho các nhân viên.

Chương trình này cho phép các công ty giao toàn bộ chức năng quản lý nhân sự cho BBJs. Các chuyên gia về nhân sự giàu kinh nghiệm cùng với vốn kiến thức trong các lĩnh vực cụ thể sẽ cung cấp cho khách hàng những dịch vụ như:

• Quản lý tính tuân thủ và trách nhiệm pháp lý.
• Quản lý tuyển dụng.
• Quản lý lợi nhuận.
• Quản lý trả lương.
• Tuyển dụng và chọn lọc.
• Đào tạo và phát triển.

Người Quản Lý Nghiệp Vụ Nhân Sự

• Chuyên gia về nhân sự được bổ nhiệm sẽ quản lý, điều hành trực tiếp và hỗ trợ về chức năng nhân sự cho công ty quý khách.
• Người quản lý nghiệp vụ nhân sự sẽ làm việc trực tiếp tại công ty của khách hàng theo thời gian biểu quy định và có thể trả lời điện thoại bất cứ lúc nào khi không có mặt trực tiếp ở đó.

Sự Tuân Thủ và Quản Lý Trách Nhiệm Pháp Lý

Chúng tôi chú trọng việc giảm thiểu hoặc xoá bỏ những nguy cơ về pháp lý liên quan đến chức năng nhân sự. Dịch vụ này bao gồm:

• Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp và các quy định của Việt Nam.
• Tuyển dụng, kỷ luật và sa thải người lao động.
• Cập nhật sổ tay người lao động.
• An toàn tuyệt đối và Các chương trình chính sách đãi ngộ.
• Tuyển dụng, kỷ luật và sa thải người lao động.
• Cập nhật sổ tay người lao động.
• An toàn tuyệt đối và Các chương trình chính sách đãi ngộ.